14 Aralık 2012 Cuma

Proje Ana Hedefi, Proje Hedefi ve Proje Ara Hedefleri


Proje Ana Hedefi, Proje Hedefi ve Proje Ara Hedefleri
Ana hedef; Bitki genetik kaynaklarının korunması ve geleneksel bilgiyi kullanan agro-ekolojik uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Hızırşah Köy tüzel kişiliğine ait 19,68 hektarlık arazide bitki genetik kaynaklarını ve tüm ekosistemi koruyup, güçlendirilmesi ve aynı zamanda geleneksel bilgiyi kullanan agro-ekolojik uygulamaların gerçekleştirilmesidir.
Proje hedefi; Geleneksel üretim ve bilgi alışveriş merkezlerini geri kazanarak; Datça'nın kıymetli türlerinin ve tarımsal biyoçeşitliliğinin korunması ve ekonomiye kazandırılmasıdır.  Ağaçlandırma yapılarak, erozyon engellenmesi; makinesiz tarım yapılarak, yer altı su kaynakları ve bitkisel bioçeşitliliğin korunması; orman arazilerinde doğal olarak yetişen tıbbi bitkilerin, ticari amaca yönelik ağaç altlarında ikincil tarım olarak yetiştirilmesinin sağlanması ve arazideki kutsal mekan ve çevresi düzenlenerek ekoturizme sunulmasıdır.
Ara hedef 1; arazi içindeki mevcut tarihi mekânların rehabilitasyonu ve yörenin bilgi alışveriş merkezi olarak geliştirilmesi olup; Datça yarımadası turizm ve tarihi dokusuna uygun tarihi mekan ve dokuların temizliği, düzenlemesi ve rehabilitasyonu ile devamlılığının sağlanması planlanmaktadır. Açılan patika yollar ile erişebilirliği, yerleştirilen panolarla ve oluşturulan web blog siteleri ile bilgilendirilerek, çevre halkından gelen ziyaretçi ve dışarıdan gelen turist sayısında oluşan artışın köy ekonomisine katkısı sağlanacaktır.
Ara hedef 2; Alanda sürdürülebilir tarım ve tarımsal ormancılık uygulamaları yapılması, tanıtımı ve yaygınlaştırılmasıdır. Arazinin dayanıklılığı ve devamlılığı için; özellikle erozyonu önleyici ağaçlandırma çalışması ve mevcut bitki örtüsünü yok etmeyecek şekilde yapılan makinesiz geleneksel tarım uygulaması desteklemiştir. Bunun üstüne, badem altı tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılarak; ormanlara, doğal bitki örtüsüne ve kendiliğinden yetişen aromatik bitkilerin devamlılığına tehdit oluşturan izinsiz ve uygunsuz kesimlerin önüne geçilmesi planlanmaktadır. Köy ve çevre halkı bu işin ticaretinin yapılarak çok daha verimli ve sürekli bir kazanç sağlanabileceği konusunda bilinçlendirecek ve sonuçları gerek internet üstünden, gerekse sunumlarla yöre halkına aktarılacaktır. Proje sonunda, köyden en az iki arazide aynı uygulamanın yapılması hedeflenmektedir.

 

Ara hedef 3; projenin yürütülme sürecinde gerçekleşecek çalışmaları, raporlamaları ve izleme faaliyetlerini içerir.  SGP Projeler Buluşması’na katılarak proje ile ilgili aktarımlar yapılması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder